Đồng Nai sẽ có 17 đô thị lớn vào năm 2030

UBND Đồng Nai vừa ban hành Quyết định 1460/QĐ-UBND duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh Đồng Nai là 590.720ha, quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 3,2 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 1,7 triệu người. Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2020 vào khoảng 25-32 nghìn ha, đến năm 2030 vào khoảng khoảng 40-45 nghìn ha.

Đồ án quy hoạch cho thấy, đến năm 2020 Đồng Nai sẽ có 11 đô thị. Trong đó có 1 đô thị loại I (thành phố Biên Hòa), 1 đô thị loại II (Nhơn Trạch), 1 đô thị III (thị xã Long Khánh), 2 đô thị loại IV (thị trấn Long Thành và Trảng Bom) và 6 đô thị loại V (thị trấn Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao).


Đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 17 đô thị. Trong đó có 1 đô thị loại 1 (thành phố Biên Hòa), 2 đô thị loại II (Long Khánh, Nhơn Trạch), 2 đô thị loại III (Long Thành, Trảng Bom), 7 đô thị loại IV (đô thị Bình Sơn, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú) và 5 đô thị loại V (đô thị Phước Thái, Phú Lý, Phú Túc, Thạnh Phú, La Ngà). 

Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ đóng vai trò là vùng phát triển kinh tế động lực của vùng thành phố Hồ Chí Minh và quốc gia, cửa ngõ giao thương của 3 vùng kinh tế; đầu mối giao thương quốc tế của vùng và quốc gia.

Đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai cơ bản là tỉnh công nghiệp phát triển, đến năm 2030 sẽ trở thành một Trung tâm công nghiệp – đô thị hiện đại, trung tâm thương mại dịch vụ chất lượng cao và vùng nông lâm nghiệp hiện đại phát triển cân bằng và bền vững. Đến năm 2050 sẽ tập trung nâng cao chất lượng đô thị, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái. 


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.