Quyết định số 3782/QĐ-UBND về việc giao đất cho CĐT thực hiện Dự Án Diamond City

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.