Matrix One Mễ Trì Vinh Danh Các Thành Tích Xuất Sắc

– Tại lễ kỉ niệm 5 năm thành lập và Chúc mừng xuân 2018. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Matrix One Mễ Trì xin chúc mừng và vinh danh Khối Kinh Doanh!!!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.